GstarCAD - Νέα Χαρακτηριστικά - 2019

GstarCAD – Επισκόπηση

Ο ομαδικός σχεδιασμός έχει σαν στόχο την καλύτερη συνεργασία όλων των φορέων (μελετητών και κατασκευαστών) που εμπλέκονται κατασκευή ενός έργου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση κοινών προτύπων και κανόνων στη δημιουργία των σχεδίων έτσι ώστε να μειωθούν τα λάθη και οι επαναλήψεις.

Μεγάλα και σύνθετα μοντέλα μπορούν να εισαχθούν και να εξαχθούν  μέσω του νέου και παγκόσμια καθιερωμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας IFC

 Νέες και χρήσιμες λειτουργίες όπως οι εντολές “Selection Cycling”,”Check Spelling”,”Make Shape”,”Viewport Scale”,”Redefine Block” βοηθούν να στην γρηγορότερη και καλύτερη σχεδίαση.

VIDEOS

Η καινόυργια έκδοση του GstarCAD 2019 έρχεται με νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά για να μειώσει αποτελεσματικά τον χρόνο εκτέλεσης διαφορετικών σχεδιαστικών εργασιών. Σε αυτή την έκδοση οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν, τροποποιήσουν και να αποθηκεύσουν χώρους εργασίας. Μπορούν επίσης να κάνουν ορθογραφικό έλεγχο σε ένα κείμενο, να επιβεβαιώσουν την πραγματική κλίμακα ενός παραθύρου, να τροποποιήσουν υπάρχοντα blocks και πολλές άλλες χρήσιμες λειτουργίες.

download free version

Κύκλος Επιλογής (SELECTION CYCLING)

Με τη νέα μεταβλητή συστήματος SELECTIONCYCLING μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα αλληλοεπικαλυπτόμενα αντικείμενα στο σχέδιό σας καθώς και να καθορίσετε και άλλες παραμέτρους για τα επιλεγμένα αντικείμενα

Χώρος Εργασίας

Η νέα εντολή WORKSPACE επιτρέπει τη δημιουργία, τροποποίηση και αποθήκευση χώρων εργασίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε πολύ εύκολα το ribbon ή τον κλασικό χώρο εργασίας για να ταιριάζει το γραφικό περιβάλλον εργασίας με τις ανάγκες σας.

Redefine Block

Τώρα το κέντρο σχεδιασμού προσφέρει έναν γρήγορο τρόπο αυτόματης ενημέρωσης των μπλοκ, όπου αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί. Με την τροποποίηση ενός μπλοκ, γίνεται αυτόματα η αντικατάσταση του σε όσα σημεία αυτό υπάρχει..

Εναλλακτικά, εάν απλά αντιγράψετε μια νεώτερη έκδοση ενός μπλοκ στο ενεργό σχέδιο, το μπλοκ δε θα ενημερωθεί αλλά θα υιοθετήσει τις ιδιότητες του αντίστοιχου μπλοκ του ενεργού σχεδίου.

Με τον επαναπροσδιορισμό ενός  μπλοκ, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη διαγραφής, καθαρισμού και αντιγραφής.

Ελέγξτε την ορθογραφία

Τώρα η εντολή Mtext υποστηρίζει τον ορθογραφικό έλεγχο και  καθορίζει επίσης αν κατά την πληκτρολόγηση ο ορθογραφικός έλεγχος είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος.
Εάν πληκτρολογήσετε μια λάθος λέξη, θα εμφανιστεί μια κόκκινη γραμμή κάτω από το κείμενο. Επιπλέον, μπορείτε να διορθώσετε εύκολα μια λέξη επιλέγοντας μια εναλλακτική λέξη από τη λίστα “Προτάσεις” ή πληκτρολογήστε μια λέξη στο πλαίσιο “Προτάσεις”.

MOVEBAK

Η νέα μεταβλητή συστήματος MOVEBAK αλλάζει τον φάκελο προορισμού για την αποθήκευση αρχείων ασφαλείας backup (BAK). Μόλις καθορίσετε μια διαδρομή, τα αρχεία ασφαλείας μορφής BAK του σχεδίου αποθηκεύονται σε αυτή τη διαδρομή μετά από κάθε λειτουργία αποθήκευσης.

Εισαγωγή διάταξης σχεδίασης ως φύλλο

Τώρα μπορείτε να εισαγάγετε πρόσθετες διατάξεις σχεδίασης στο αρχείο φύλλων που έχετε ορίσει, χρησιμοποιώντας το Διαχειριστή των Σετ Φύλλων. Όταν εισάγετε διατάξεις σχεδίασης ως φύλλα, δημιουργείτε ένα νέο δείκτη αναφοράς σε ένα υπάρχον σχέδιο.

Κλίμακα προβολής

Η νέα εντολή VPSCALE εμφανίζει την πραγματική κλίμακα μιας επιλεγμένης προβολής διάταξης, στο τρέχον παράθυρο προβολής

Δημιουργία σχήματος

Η νέα εντολή MKSHAPE δημιουργεί ένα νέο σχήμα με βάση επιλεγμένα αντικειμένα. Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας τύπους γραμμών εύκολα και γρήγορα. Αν δημιουργήσετε ένα σχήμα που υπερβαίνει τα 2200 bytes δεδομένων, το MKSHAPE δημιουργεί περίπλοκα σχήματα γεωμετρίας για να σχηματίσει ένα ενιαίο σχήμα.

Ρυθμίσεις κρυμμένου μηνύματος

Μέσα στο παράθυρο διαλόγου επιλογών, στην καρτέλα “Προτιμήσεις χρηστών”, μπορείτε να βρείτε τη νέα επιλογή “Ρυθμίσεις κρυφών μηνυμάτων” που ελέγχει την εμφάνιση προηγούμενων κρυφών μηνυμάτων. Αφού κρυφτεί ένα μήνυμα, μπορεί να προβληθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά.

Περισσότερα Προϊόντα

GstarCAD Mechanical

Πληροφορίες…

GstarCAD Architecture

Πληροφορίες…

DWG FastView

Πληροφορίες…

Ευέλικτη αδειοδότηση

Μόνιμη Άδεια

Το GstarCAD είναι διαθέσιμο ως προϊόν "μόνιμης άδειας (perpetual license)". Με την εφάπαξ αγορά του αποκτάτε το διαρκές δικαίωμα χρήσης του λογισμικού για πάντα. Είναι πιο βολικό και πολύ πιο οικονομικό από τις συνδρομές του ACAD.

Λειτουργία Πολλαπλών αδειών

Η λειτουργία αδειοδότησης του GstarCAD είναι διαθέσιμη τόσο με Σειριακό αριθμό όσο και με κλειδί (USB Dongle) . Το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένη ή/και δικτυακή άδεια. Μπορείτε να επιλέξετε είτε το ένα είτε το άλλο με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Ευέλικτη πρόσβαση στην αναβάθμιση

Με ένα πολύ μικρό κόστος μπορείτε να αναβαθμίσετε την εφαρμογή στην κάθε νέα έκδοση που κυκολοφορεί ή να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ίδια έκδοση για όσο καιρό εσείς επιθυμείτε.

CAD Solutions

Ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη τεχνικού λογισμικού.

WordPress Lightbox